Preus
EL MAS 1
 
Cap setmana
Setmana
8 persones
392 €
1.050 €
10 persones
478 €
1.320 €
EL MAS 2
 
Cap setmana
Setmana
2 persones
170 €
420€
4 persones
224 €
600 €
6 persones
295 €
825 €
  *Cap de setmana = 2 nits
  *Setmana = 6 nits
  *Preus especial: ponts, Setmana Santa, Estiu i Nadal.